สายด่วน : 082-6835997 / 095-7135222

สายด่วน : 082-6835997 / 095-7135222

ที่อยู่คลังสินค้าสำหรับสั่งสินค้า 1688/Taobao

ที่อยู่คลังกวางโจว เปิดรหัสลูกค้า

****โปรดใส่เลขรหัสของท่าน ตรงช่องว่าง…..****

ที่อยู่โกดังภาษาจีนพร้อมโค้ดรหัสผู้รับ (ขนส่งรถ)

ชื่อผู้รับ หรือ โค้ดรหัสสำหรับนำเข้า  = 收件人:广州泰燕,ICC-…..(K)

เบอร์โทรติดต่อคลังสินค้า                = 联系电话:0206-2837119

  เบอร์โทรศัพท์มือถือ                       = TEL : 13570353431

ที่อยู่คลังสินค้า                        = 收货地址:广东省广州市白云区机场路兵房街261号七四三一兵工厂66号仓,进大门直走到最里面路口右拐(外包装一定要写上唛头:ICC-…..)

ที่อยู่โกดังภาษาจีนพร้อมโค้ดรหัสผู้รับ (ขนส่งเรือ)

ชื่อผู้รับ หรือ โค้ดรหัสสำหรับนำเข้า  = 收件人:广州泰燕,ICC-…..(SEA)

เบอร์โทรติดต่อคลังสินค้า                = 联系电话:0206-2837119

  เบอร์โทรศัพท์มือถือ                       = TEL : 13570353431

ที่อยู่คลังสินค้า                        = 收货地址:广东省广州市白云区机场路兵房街261号七四三一兵工厂66号仓,进大门直走到最里面路口右拐(外包装一定要写上唛头:ICC-…..)

วิธีใส่ชื่อที่อยู่ใน 1688 หรือ taobao มีขั้นตอนและรายละเอียดดังนี้

ท่านสามารถใส่รายละเอียดหรือ copy ข้อความด้านบนมาใส่รายละเอียดตามภาพได้เลย

แต่ก่อนจะนำข้อความมาใส่ควรเพิ่มรหัสลูกค้า ICC-……. ( K) ให้เรียบร้อยด้วยนะครับ

รูปตัวอย่างการใส่ข้อมูลในโทรศัพท์ ในหน้า 1688 / Taobao

ชื่อผู้รับ: ICC-…. (K)  ในรูปคือตัวอย่างลูกค้าต้องแก้เป็นรหัสที่ได้รับ

เบอร์โทรติดต่อ: 13570353431

รหัสไปรษณีย์: 510000

เขตพื้น:  广东省广州市白云区

ที่อยู่: 广东省广州市白云区机场路兵房街261号七四三一兵工厂66号仓,进大门直走到最里面路口右拐(外包装一定要写上唛头:ICC-…..)

หมายเหตุ : ลูกค้าสามารถ Copy ข้อมูลลงใน 1688 หรือ Taobao ได้ทันทีหลังจากได้รับรหัสสมาชิกเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

Scroll to Top