สายด่วน : 082-6835997 / 095-7135222

สายด่วน : 082-6835997 / 095-7135222

บริการนำเข้าสินค้าแบบปิดตู้

 1. ลูกค้าต้องทำการสมัครลงทะเบียนเป็นผู้นำเข้าสินค้าอย่างถูกต้องกับ ศุลกากร หรือ ให้ทางเราดำเนินการมีค่าบริการ 1,500 บาท

 2. แจ้งรายละเอียดสัญญาการซื้อขายกับทางร้าน เช่น Term การซื้อขายสินค้า , รายการสินค้า , จำนวนสินค้าที่นำเข้าอย่างละเอียดเพื่อนำเข้าสินค้าให้ถูกต้อง

 3. แจ้งวันและรายละเอียดที่จะส่งสินค้ามาที่ท่าเรือ

 4. แจ้งรายละเอียดเอกสารเพื่อยืนยันแล้วจำนวนสินค้า ได้แก่ INVOICE (  ใบสั่งซื้อสินค้า ) , Pack List (จำนวนสินค้า ) สามารถขอกับทางร้านค้าให้จัดทำเอกสารได้

 5. ชำระค่านำเข้าและค่าภาษีสินค้า เพื่อทำการเคลียร์สินค้าศุลกากร

 6. ชำระค่าบริการนำเข้าสินค้า

 7. แจ้งที่อยู่หรือลูกค้าสามารถรับสินค้าได้ด้วยตัวเองที่ท่าเรือ

บริการนำเข้าสินค้าแบบปิดตู้

 1. ลูกค้าต้องทำการสมัครลงทะเบียนเป็นผู้นำเข้าสินค้าอย่างถูกต้องกับ ศุลกากร หรือ ให้ทางเราดำเนินการมีค่าบริการ 1,500 บาท

 2. แจ้งรายละเอียดสัญญาการซื้อขายกับทางร้าน เช่น Term การซื้อขายสินค้า , รายการสินค้า , จำนวนสินค้าที่นำเข้าอย่างละเอียดเพื่อนำเข้าสินค้าให้ถูกต้อง

 3. แจ้งวันและรายละเอียดที่จะส่งสินค้ามาที่ท่าเรือ

 4. แจ้งรายละเอียดเอกสารเพื่อยืนยันแล้วจำนวนสินค้า ได้แก่ INVOICE (  ใบสั่งซื้อสินค้า ) , Pack List (จำนวนสินค้า ) สามารถขอกับทางร้านค้าให้จัดทำเอกสารได้

 5. ชำระค่านำเข้าและค่าภาษีสินค้า เพื่อทำการเคลียร์สินค้าศุลกากร

 6. ชำระค่าบริการนำเข้าสินค้า

 7. แจ้งที่อยู่หรือลูกค้าสามารถรับสินค้าได้ด้วยตัวเองที่ท่าเรือ
Scroll to Top