สายด่วน : 082-6835997 / 095-7135222

สายด่วน : 082-6835997 / 095-7135222

บริการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์จากจีน

บริการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์จากเว็บไซต์ออนไลน์ในประเทศจีน บริการขนส่งนำเข้าในประเทศไทยทั้งแบบปลีกและแบบส่ง
ในราคาถูกพร้อมจัดส่งสินค้าถึงมือคุณ มีขั้นตอนในการขนส่งสินค้าดังนี้

คลังสินค้าจีนรับสินค้า

เลือกซื้อสินค้าที่เว็บไซต์จีน คลัง
สินค้าเตรียมขนส่งมายังประเทศไทย

ขนส่งจาก จีน-ไทย

คลังสินค้าขนสินค้าจากจีน
ส่งมายังประเทศไทย

คลังสินค้าไทยรับสินค้า

สินค้ามาถึงไทย คลังสินค้าจะรับ
สินค้าไว้เพื่อตรวจสอบและแจ้งลูกค้า

ชำระเงินพร้อมจัดส่งสินค้า

เตรียมการส่งสินค้าไปถึงมือลูกค้า
และชำระเงินค่าส่งสินค้า

เว็บไซต์สั่งซื้อและหาสินค้าชั้นนำจากจีน ได้หลากหลาย และสินค้ามากกว่า 1000+ รายการ

ICC CARGO มีบริการทั้งแบบ รถ และเรือ ให้ท่านเลือก เพื่อลดต้นทุนสินค้าและวางแผนการทำงานของธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น

ขั้นตอนการขนส่งบริการทางงรถและเรือ มีดังนี้

 1. ออกโค้ดรหัสชื่อผู้รับสินค้าให้กับลูกค้า สำหรับสินค้าฝากซื้อและนำเข้าจากจีน ทางรถจะใส่อักษร ( EK ) ลงท้ายโค้ดรหัส และทางเรือจะใส่ (M) ท้ายโค้ดรหัสสินค้า
 2. ลูกค้ากดสั่งซื้อสินค้าและแจ้งที่อยู่คลังนำเข้าสินค้าของทางเราให้กับทางร้านค้า (เขียนภาษาจีนหรืออังกฤษ)
 3. ระบุโค้ดของลูกค้าให้ชัดเจน บนกล่องสินค้าตัวใหญ่ๆ หรือเขียนบนกล่องให้เห็นชัดเจนเพื่อง่ายต่อการค้นหา
 4. เมื่อสินค้าถึงโกดังจีนทางเราจะแจ้งให้ลูกค้ารับทราบ เพื่อป้องกันการสูญหายและจัดส่งสินค้ามาไทยใช้ระยะเวลาประมาณ 5-7วัน
 5. จัดส่งสินค้าให้ลูกค้า ผ่าน Express ในไทยหรือ เหมารถขนส่งภายในประเทศ

บริการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์จากจีน

บริการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์จากเว็บไซต์ออนไลน์ในประเทศจีน บริการขนส่งนำเข้าในประเทศไทยทั้งแบบปลีกและแบบส่งในราคาถูกพร้อมจัดส่งสินค้าถึงมือคุณ มีขั้นตอนในการขนส่งสินค้าดังนี้

คลังสินค้าจีนรับสินค้า

เลือกซื้อสินค้าที่เว็บไซต์จีน คลัง
สินค้าเตรียมขนส่งมายังประเทศไทย

ขนส่งจาก จีน-ไทย

คลังสินค้าขนสินค้าจากจีน
ส่งมายังประเทศไทย

คลังสินค้าไทยรับสินค้า

สินค้ามาถึงไทย คลังสินค้าจะรับ
สินค้าไว้เพื่อตรวจสอบและแจ้งลูกค้า

ชำระเงินพร้อมจัดส่งสินค้า

เตรียมการส่งสินค้าไปถึงมือลูกค้า
และชำระเงินค่าส่งสินค้า

เว็บไซต์สั่งซื้อและหาสินค้าชั้นนำจากจีน ได้หลากหลาย และสินค้ามากกว่า 1000+ รายการ

ICC CARGO มีบริการทั้งแบบ รถ และเรือ ให้ท่านเลือก เพื่อลดต้นทุนสินค้าและวางแผนการทำงานของธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น

ขั้นตอนการขนส่งบริการทางงรถและเรือ มีดังนี้

 1. ออกโค้ดรหัสชื่อผู้รับสินค้าให้กับลูกค้า สำหรับสินค้าฝากซื้อและนำเข้าจากจีน ทางรถจะใส่อักษร ( EK ) ลงท้ายโค้ดรหัส และทางเรือจะใส่ (M) ท้ายโค้ดรหัสสินค้า
 2. ลูกค้ากดสั่งซื้อสินค้าและแจ้งที่อยู่คลังนำเข้าสินค้าของทางเราให้กับทางร้านค้า (เขียนภาษาจีนหรืออังกฤษ)
 3. ระบุโค้ดของลูกค้าให้ชัดเจน บนกล่องสินค้าตัวใหญ่ๆ หรือเขียนบนกล่องให้เห็นชัดเจนเพื่อง่ายต่อการค้นหา
 4. เมื่อสินค้าถึงโกดังจีนทางเราจะแจ้งให้ลูกค้ารับทราบ เพื่อป้องกันการสูญหายและจัดส่งสินค้ามาไทยใช้ระยะเวลาประมาณ 5-7วัน
 5. จัดส่งสินค้าให้ลูกค้า ผ่าน Express ในไทยหรือ เหมารถขนส่งภายในประเทศ

กรณีของหาย

 1. กรณีของหายหรือกรณีเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ทางบริษัทขอชดเชย 3 เท่าของมูลค่าค่าขนส่งเท่านั้น

 2. สินค้าแตกหัก หรือ มีความเสี่ยงที่จะเสียหายง่าย ลูกค้าต้องแพ็คสินค้าเป็นอย่างดีก่อนส่งบรรจุตู้สินค้า หากสินค้าเกิดความเสียหาย ทางบริษัทไม่สามารถชดเชยหรือรับผิดชอบใดๆ เนื่องจากการบรรจุตู้สินค้าควรปิดมิดชิดและเพื่อป้องกันความเสี่ยงควรตีลังไม้ให้เรียบร้อยก่อนการนำเข้า

 3. เมื่อสินค้ามาถึงหากลูกค้ายังไม่ไปรับสินค้าภายใน 30วัน ทางบริษัทถือว่าสินค้าตกเป็นทรัพย์สินของบริษัททันที

กรณีของหาย

 1. กรณีของหายหรือกรณีเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ทางบริษัทขอชดเชย 3 เท่าของมูลค่าค่าขนส่งเท่านั้น

 2. สินค้าแตกหัก หรือ มีความเสี่ยงที่จะเสียหายง่าย ลูกค้าต้องแพ็คสินค้าเป็นอย่างดีก่อนส่งบรรจุตู้สินค้า หากสินค้าเกิดความเสียหาย ทางบริษัทไม่สามารถชดเชยหรือรับผิดชอบใดๆ เนื่องจากการบรรจุตู้สินค้าควรปิดมิดชิดและเพื่อป้องกันความเสี่ยงควรตีลังไม้ให้เรียบร้อยก่อนการนำเข้า

 3. เมื่อสินค้ามาถึงหากลูกค้ายังไม่ไปรับสินค้าภายใน 30วัน ทางบริษัทถือว่าสินค้าตกเป็นทรัพย์สินของบริษัททันที
Scroll to Top